O nás

Galéria Nezábudka, ktorá vznikla v roku 2004 pri Lige za duševné zdravie v Bratislave, spolupracuje predovšetkým s autormi, ktorým život skomplikovalo duševné ochorenie. Ide o ľudí, ktorí nemajú formálne umelecké vzdelanie, no výtvarná tvorba sa pre nich stala novou formou vyjadrenia a niekedy dokonca aj novou náplňou života.

ART BRUT

Termín art brut po prvý raz použil francúzsky výtvarník Jean Dubuffet (1945) na označenie tvorby autorov stojacich mimo bežnej spoločenskej normy, najmä duševne chorých, rôznych excentrikov, vizionárov a pod., ktorých „surové“ (neškolené) videnie sveta obdivoval.
Sám sa tieto kvality pokúšal obsiahnuť vo svojej vlastnej tvorbe a v roku 1948 založil spoločnosť zaobejúcu sa týmto umením. Tento typ umenia sa niekedy označuje aj ako umenie outsiderov a býva spájaný s tvorbou samotného Dubuffeta, Adolfa Wölfliho a ďalších autorov.„Darí sa im unikať všetkému čo smeruje k falšovaniu svedectva […] izolovanosť a zrieknutie sa každého prospechu a všetkých márnivostí je tu zárukou totálnej autenticity  […]; tej autenticity, ktorá všade inde toľko chýba a po ktorej túžime deň za dňom stále viac.“ André Breton