PRESS 

Liga za duševné zdravie robí výtvarné sústredenie

26. máj 2015