PRESS 

Liga za duševné zdravie úspešná na aukcii výtvarných diel

26. máj 2015