Daniel Horák

Daniel Horák sa narodil 17. 12. 1975 v Bratislave. Po skončení gymnázia nastúpil na Matematicko-fyzikálnu fakultu, avšak kvôli chorobe bol nútený štúdium prerušiť. Prvé dotyky s výtvarnou tvorbou mal už v detstve, ale systematickejšie sa jej začal venovať až v dospelosti (aj v rámci workshopov organizovaných LDZ). Pre jeho tvorbu je príznačná určitá melanchólia a snová imaginácia založená […]