Zuzana Ebringerová

Zuzana Ebringerová sa narodila 26.4. 1963 v Bratislave. K výtvarnému umeniu mala blízko už od detstva. Po skončení strednej školy začala študovať dejiny umenia, kvôli chorobe však musela štúdium prerušiť. Jej tvorbu charakterizuje expresívny výtvarný prejav, založený na živom, spontánnom geste a jasne tónovanom koloristickom poňatí. Pri hľadaní námetov sa najčastejšie obracia do sveta vlastnej imaginácie a snov, […]