Dušan Mihálik

Dušan Mihálik sa narodil 7. 1.1963 v Bratislave. Dušan je v každom smere nezvyčajnou osobnosťou a v rámci zbierky LDZ patrí k najproduktívnejším autorom. Vyjadruje sa bezprostredne a bez filtra, mnohoznačným jazykom. Svoje príbehy podáva cez prizmu vízie, cez svojský svet bohatých, nespútaných predstáv. Svojrázne znázorňuje najmä figurálne námety – zvieratá a mimozemšťanov, ktorých dopĺňa sieťou rôznych znakov a zjednodušených symbolov. Aby […]