Rasťo Bibza

Rasťo Bibza sa narodil 28. 4. 1968 v Bratislave. Kresleniu sa začal venovať už v detskom veku a počas života prešiel viacerými fázami výtvarného vyjadrovania. Autor všetku svoju energiu vkladá predovšetkým do samotného procesu tvorby, ktorý, zdá sa, je preňho najdôležitejší. Jeho práce vznikajú automaticky, akoby z jedného popudu. Vo výbere tém sa obmedzuje na niekoľko opakujúcich […]